Jeremi Smith
Director, Assessment and Evaluation
jeremismith@email.arizona.edu
Phone: 602-827-2681

Jeremi Smith

Kristinmae Cardoza
Manager, Assessment and Evaluation, Exams
cardozak@email.arizona.edu
Phone: 602-827-2401

Kristinmae Cardoza

Nicole Pitre
Manager, Assessment & Evaluation, Pre-Clerkships
npitre@email.arizona.edu
Phone: 602-827-2449

Nicole Pitre

Tracy R. Nguyen, PhD
Manager, Assessment and Evaluation, Clerkships/GME
tracynguyen@email.arizona.edu

Tracy Nguyen

Charmaine Dorsey
Program Coordinator, Assessment and Evaluation, Pre-Clerkships/GME
cdorsey@email.arizona.edu
Phone: 602-827-2623

Charmaine Dorsey

Gabriela Cardenas
Administrative Assistant, Assessment and Evaluation
gabycardenas@email.arizona.edu
 

 

Paige Johnson, MA
Program Coordinator, Office of Assessment and Evaluation
Phone: 602-827-2846
paigepjohnson@email.arizona.edu

Paige Johnson